wegovy

Wegovy

Verkkopalvelu Osta Wegovy verkossa

Description

Mikä on Wegovy?

Wegovya käytetään ylipainon (jos on ylipainoon liittyviä sairauksia) ja liikalihavuuden hoitoon. Lääkkeen vaikuttavana aineena on semaglutidi. Tätä vaikuttavaa ainetta käytetään myös muissa lääkevalmisteissa ja se on luokiteltu inkretiinimimeetiksi. Semaglutidi jäljittelee erityisesti GLP-1-agonisteja tai glukagonin kaltaisia peptidi-1-reseptoriagonistihormoneja, jotka ovat inkretiinihormoneja ja aktivoivat GLP-1-reseptoreita.

Mitä ovat inkretiinimimeetit?

Inkretiinimimeetit ovat aineita, jotka käyttäytyvät inkretiinihormonin tavoin. Inkretiinihormonit ovat peptidejä, jotka stimuloivat insuliinin eritystä GLP-1-reseptorien kautta.

Semaglutidi stimuloi insuliinin eritystä

Semaglutidin omistaa lääketeollisuusyritys Novo Nordisk. He käyttävät semaglutidia useissa lääkkeissä, joita annetaan erilaisiin tarkoituksiin, mutta kaikki perustuvat lisääntyneeseen insuliinin eritykseen. Jokainen niistä säätelee muita annoksia ja erilaisia antotapoja.

Muita Novo Nordisk -valmisteita, jotka sisältävät semaglutidia

Wegovyn ohella Novo Nordisk käyttää semaglutidia myös kahden muun lääkkeen valmistuksessa: Ozempic ja Rybelsus. Kaikki kolme lääkettä on määrätty kahteen pääpatologiaan: ylipainoon / liikalihavuuteen ja tyypin II diabetekseen ja kolmanteen alapatologiaan: tyypin II diabetekseen liittyviin sydän- ja verisuonitauteihin.

Muita aineita, jotka jäljittelevät inkretiinisuutta

Semaglutidin ohella on olemassa myös muutamia muita aineita, jotka on luokiteltu inkretiinimimeeteiksi ja GLP-1-reseptoriagonisteiksi, ja jotka omistaa ja tuottaa lääketeollisuusyritys Novo Nordisk (liraglutidi). Muutamat muut ovat muiden yritysten valmistamia.

Saxenda vs Wegovy vs Ozempic vs … ?

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto kaikista aineista, jotka jäljittelevät inkretiinejä ja siten stimuloivat insuliinin eritystä. Jakaen saman farmaseuttinen aktiivisuuden, niillä kaikilla on myönteinen vaikutus ylipainoon/liikalihavuuteen, tyypin II diabetekseen ja tyypin II diabeteksen aiheuttamiin sydän- ja verisuonisairauksiin. Annoksesta ja menetelmästä riippuen ne keskittyvät erityisesti johonkin seuraavista ongelmista:

YHTEENVETO
InkretiinimimeetitGlukagonin kaltaiset peptidi-1-reseptoriagonistit
Yritys Aine Käyttötarkoitus Menetelmä /
ylläpito
Wegovy Novo Nordisk semaglutidi
 • Ylipaino
 • Liikalihavuus
 • Injektio
Ozempic Novo Nordisk semaglutidi
 • Tyyppi II diabetes
 • Diabeteksen aiheuttamat sydän- ja verisuoniongelmat
 • Injektio
Rybelsus Novo Nordisk semaglutidi
 • Tyyppi II diabetes
 • Diabeteksen aiheuttamat sydän- ja verisuoniongelmat
 • Tabletti
Victoza Novo Nordisk liraglutidi
 • Tyyppi II diabetes
 • Diabeteksen aiheuttamat sydän- ja verisuoniongelmat
 • Injektio
Saxenda Novo Nordisk liraglutidi
 • Ylipaino
 • Liikalihavuus
 • Injektio
Xultophy Novo Nordisk liraglutidi
 • Tyyppi II diabetes
 • Diabeteksen aiheuttamat sydän- ja verisuoniongelmat
 • Injektio
 • Tabletti
Trulicity  Eli Lilly dulaglutidi
 • Tyyppi II diabetes
 • Diabeteksen aiheuttamat sydän- ja verisuoniongelmat
 • Injektio
Mounjaro Eli Lilly tirtsepatidi
 • Tyyppi II diabetes
 • Diabeteksen aiheuttamat sydän- ja verisuoniongelmat
 • Injektio
Byetta AstraZeneca eksenatidi
 • Tyyppi II diabetes
 • Diabeteksen aiheuttamat sydän- ja verisuoniongelmat
 • Injektio
 • Lyhytvaikutteinen
Bydureon AstraZeneca eksenatidi
 • Tyyppi II diabetes
 • Diabeteksen aiheuttamat sydän- ja verisuoniongelmat
 • Injektio
 • Pitkävaikutteinen
Lyxumia (EU)
Adlyxin (US)
Sanofi liksisenatidi
 • Tyyppi II diabetes
 • Diabeteksen aiheuttamat sydän- ja verisuoniongelmat
 • Injektio
Suliqua Sanofi liksisenatidi
 • Tyyppi 2 diabetes
 • Diabeteksen aiheuttamat sydän- ja verisuoniongelmat
 • Injektio
Eperzan (EU) Tanzeum (US) GSK albiglutidi
 • Tyyppi II diabetes
 • Diabeteksen aiheuttamat sydän- ja verisuoniongelmat
 • Injektio

Wegovyn hinta & saatavuus Suomessa

Wegovya myydään normaalisti sekä Suomessa olevissa apteekeissa että lääketieteellisillä verkkopalvelusivustoilla sillä edellytyksellä, että lääkkeeseen on lääkärin määräämä resepti.

Lääketieteelliset verkkopalvelusivustot ovat erityisesti kuluttajaystävällisiä: ne myyvät laajan valikoiman suosittuja lääkkeitä ja tarjoavat mahdollisuuden verkkokonsultaatioon lääkärin kanssa, joka voi määrätä Wegovya, jos hän katsoo lääkkeen sinulle sopivaksi. Sekä konsultaatio, resepti että toimitus sisältyvät sivustoilla ilmoitettuun hintaan. Lääkkeesi toimitetaan kotiisi 1 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä.

Muistathan tarkistaa, onko lääkkeelläsi Suomen valtion myöntämä korvauskelpoisuus. Lääkäripalvelusivusto, josta ostat sen, auttaa sinua mielellään saamaan rahat takaisin, joihin sinulla on oikeus.

Off-label itselääkitseminen

Koska monien lääkevalmisteiden farmaseuttisessa toiminnassa ilmenee usein päällekkäisyyttä, ihmiset ovat joskus taipuvaisia käyttämään niitä virallisen indikaation ulkopuolisina lääkkeinä (off label). Tämä johtuu usein siitä, että tiettyä valmistetta tai oikeaa reseptiä ei ole saatavilla. Off label -käyttö tarkoittaa, että ihmiset käyttävät lääkevalmisteita muihin tarkoituksiin kuin mihin niitä markkinoidaan. Tämä ei ole sallittua, eikä sinun pidä koskaan asettaa itseäsi tarpeettomasti vaaraan toimimalla tällä tavoin. Syy siihen, että tällainen toiminta on vaarallista, johtuu siitä, että lääkevalmiste on suunniteltu ja siihen määrätty annos on sovitettu erityiseen tarkoitukseen. Ei ainoastaan lääkeaineella ole merkitystä hoidon kannalta; muoto ja annos ovat yhtä tärkeitä. Noudata aina lääkärin antamia ohjeita. Lääkkeiden käyttöä ilman lääkärin antamaa ohjeistusta kutsutaan itselääkitsemiseksi ja se voi olla hengenvaarallista.

Tehoaako semaglutidi todella painonpudotukseen?

Useimpia GLP-1-mimeettejä määrätään tyypin II diabeteksen ja diabeteksen aiheuttamien sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon, mikä oli myös alkuperäinen syy näiden aineiden tutkimiseen, kehittämiseen ja valmistamiseen. Mutta matkan varrella tutkijat todistivat, kuinka hoidetut ihmiset myös laihtuivat. Tämä motivoi lääketeollisuusyritys Novo Nordiskia jatkamaan painonpudotustavoitetta kahden omistamansa GLP-1-mimeetin toisena tarkoituksena. Niinpä lääketehdas alkoi valmistamaan semaglutidiin perustuvaa Wegovya ja liraglutidiin perustuvaa Saxendaa ihmisille, jotka kärsivät ylipainosta tai liikalihavuudesta.

Wegovy-indikaatio: BMI27< ja ylipainoon liittyvä sairaus

Ylipainoisuus voi johtaa liikalihavuuteen. Liikalihavuus tarkoittaa, että henkilölle on kertynyt ylimääräistä rasvaa, joka voi merkittävästi häiritä elimistön tervettä toimintaa ja aiheuttaa sairauksien syntymistä. 

On ohjeistettu, että henkilö on tarpeeksi ylipainoinen oikeuttaakseen Wegovyn käytön, jos hänen painoindeksinsä on 27,0-29,9 (jos ihmisellä on joitakin muita lisäsairauksia, kuten diabetes ja korkea verenpaine). Ihmisen sanotaan kärsivän liikalihavuudesta, kun BMI on 30,0 tai tätä enemmän.

Voivatko terveet ihmiset laihtua semaglutidin avulla?

Ruoan saanti, insuliinin tuotanto, solujen glukoosin imeytyminen ja rasvavarastojen kerääntyminen liittyvät läheisesti ja monimutkaisesti toisiinsa. Tämä ja se fakta, että semaglutidi stimuloi insuliinin eritystä, sai tutkijat olettamaan, että juuri ihmiset, jotka ovat ylipainoisia tämän herkän ruoansulatusjärjestelmän epätasapainoisuuden vuoksi, voivat laihtua käyttäessään sitä ja että täysin terveet ihmiset eivät todennäköisesti näkisi muutoksia omassa painossaan.

Voidaan väittää, että ylipaino aina jossain määrin liittyy glukoosin epätasapainoon ruoansulatusjärjestelmässä, eikä sitä voida eristää siitä, ja että ilman suoranaista diabeetikkoa harvalla on täydellinen tasapaino. Tämä voi selittää sen, miksi myös ihmiset, joilla ei ole diabetesta, ovat raportoineet painonpudotuksesta semaglutidihoidon jälkeen.